praktijk terheijden

Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed door de verzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. De hoeveelheid vergoeding waar u per jaar recht op heeft staat in uw polisvoorwaarden. Het eigen risico bedrag is op kortdurende fysiotherapie niet van toepassing, uw aanvullende verzekering treedt meteen in.
Indien u revalideert na een operatie of een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt, dan wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit uw basisverzekering betaald. Het eigen risico bedrag is op chronische fysiotherapie wél van toepassing.
Wij adviseren mensen ouder dan 60 jaar om voor minimaal 20 fysiotherapie behandelingen aanvullend verzekerd te zijn. Alleen dan is uw polis dekkend bij een ongeval of plotselinge aandoeningen waarvoor u moet revalideren. U kunt alleen in het najaar veranderen van verzekeraar of polis. Jaarlijks heeft u tot 31 december om van verzekeraar te veranderen of om uw polis te wijzigen. Dit is zeer eenvoudig via internet te regelen.  GeriaFit heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Tarieven

Intake/Eerste consult € 52,00
Reguliere behandeling fysiotherapie € 42,50
Uitgebreide behandeling fysiotherapie € 64,50
Uitgebreide brief aan arts/verwijzer € 42,50
Niet nagekomen afspraak € 21,50
Toeslag voor behandeling aan huis: 0-5 km €  12,00
Toeslag voor behandeling aan huis 6-10 km € 24,00
Toeslag voor behandeling aan huis: >11 km Voor elke km  €2,40 toeslag

Toelichting:

  • Bij het eerste bezoek vindt de intake en onderzoek plaats en wordt uw behandelplan opgesteld.
  • Uitgebreide behandeling wordt met u afgesproken wanneer uw gezondheidsprobleem complex is.
  • Wij behouden het recht om behandelingen die korter dan 24 uur van tevoren door u zijn afgezegd bij u in rekening te brengen.

GeriaFit hoopt met het verstrekken van deze informatie u extra van dienst te kunnen zijn. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om de voorwaarden van uw verzekeringspolis te raadplegen. Mocht u meer informatie van ons willen, neem dan contact op.