etalagebenen

Algemene voorwaarden

  • Wij verzoeken iedereen bij verkoudheidsklachten of koorts thuis te blijven. Indien gewenst kan de afspraak omgezet worden in een video- of belafspraak.
  • Bij aanmelding wordt er o.a. gevraagd naar uw NAW gegevens, BSN nummer en behandelende (huis) arts. I.v.m. de legitimatieplicht in de gezondheidszorg vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.
  • Elk behandeltraject start met een intakegesprek en onderzoek. Bij een indicatie voor fysiotherapeutische zorg wordt vervolgens een behandelplan met u afgesproken.
  • Wij plannen na iedere intake en onderzoek tijd voor de eerste behandeling, tenzij anders afgesproken.
  • Wij vragen u vriendelijk om tijdig af te melden als een afspraak niet nagekomen kan worden. Wij behouden het recht voor om behandelingen die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd in rekening te brengen.
  • Wij verzoeken u om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen, gezien de aard van de behandelingen.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de afspraakbevestigingen, het versturen van vragenlijsten en voor een periodieke nieuwsbrief. Ook ontvangt u tijdens of na het behandeltraject een tevredenheidsonderzoek. Dit is in opdracht van ons afkomstig van een onafhankelijk bureau, zodat uw identiteit geheim blijft. Wij stellen het zeer op prijs als u gebruik maakt van de gelegenheid om uw mening te geven over de praktijk en de ontvangen zorg. Wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken voor één van bovengenoemde doeleinden, geef dit dan a.u.b. bij de therapeut aan.
  • Wij houden medische en administratieve gegevens bij, hierbij wordt de Wet op Persoonsregistratie in acht genomen. Onze privacy policy is hier te vinden. Ook kunt u deze opvragen bij een van onze medewerkers. U heeft recht op inzage in uw elektronisch dossier.
  • Fysiotherapeuten hebben geheimhoudingsplicht en zullen nooit uw gegevens aan derden verstrekken zonder toestemming. Bij klachten over de therapeut of behandelproces verzoeken wij u deze met uw therapeut of de praktijkhouder te bespreken. Wij zoeken dan samen naar een passende oplossing. Voor geschillen zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen en het contact zo prettig en transparant mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over uw behandeling, uw therapeut of de praktijk. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat u hier niet mee blijft lopen. Uw klacht kenbaar en bespreekbaar maken is belangrijk voor uzelf, maar ook voor ons als praktijk en therapeuten, zodat wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Wat u kunt doen is het gesprek aangaan met uw fysiotherapeut of contact op nemen met onze praktijk. Wij begrijpen dat dit moeilijk kan zijn, echter wanneer wij niet weten waar u mee zit, kunnen we ook niet aan verbetering werken.
Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert kan u terecht bij de Geschillencommisie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.