facebook banner

Zomervermaak

Gedurende de vakantieperiode organiseert de stichting Zomervermaak activiteiten voor senioren (65+) woonachtig in Terheijden en Wagenberg van 65 jaar en ouder. Gelukkig laten de maatregelen het toe dat er ook deze zomer activiteiten worden georganiseerd! Dit jaar zijn de activiteiten van Zomervermaak in de periode 21 juli tot en met 3 september.
U kunt weer kiezen uit allerlei sociale, sportieve en informatieve activiteiten. Het programma kunt u hieronder vinden.

Al een aantal jaren steunt GeriaFit actief het Zomervermaak als sponsor. Onze collega Lise Arcoite is vrijwilligster in het organisatiecomité. Voor meer informatie over Zomervermaak 2021 kunt u terecht op onze praktijklocatie of stuur een e-mail naar zomervermaakterheijden@gmail.com. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 juli.