etalagebenen

Praktijkregels

  • Wij houden medische en administratieve gegevens van u bij, hierbij wordt de wet op persoonsregistratie in acht genomen. Onze privacy policy kunt u hier vinden of opvragen bij een van onze medewerkers.
  • Bij aanmelding wordt er o.a. gevraagd naar uw NAW gegevens, BSN nummer en behandelende (huis) arts. I.v.m. de legitimatieplicht in de gezondheidszorg vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.
  • Bij uw eerste afspraak gelieve tevens mee te nemen een eventuele verwijsbrief. Een intake gesprek en onderzoek vindt plaats, en een behandelingsplan wordt opgesteld.
  • Als u een afspraak maakt reserveren wij tijd voor u, daarom vragen wij u vriendelijk om u tijdig af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Wij behouden het recht om behandelingen die korter dan 24 uur van te voren zijn afgemeld bij u in rekening te brengen.
  • Wij verzoeken u om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen, gezien de aard van de behandelingen.
  • Voor een online tevredenheidsonderzoek wordt uw e-mail adres gevraagd. Na beëindiging van uw behandeltraject zal een onafhankelijk bureau een vragenlijst toesturen waarin u anoniem uw mening kunt geven over de ontvangen zorg. Aan de hand van deze feedback kunnen wij onze zorg nog verder verbeteren.
  • Fysiotherapeuten hebben geheimhoudingsplicht en zullen nooit uw gegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming.
  • Bij klachten, hoe gering ook, kunt u deze rechtstreeks aan uw therapeute, de balie medewerkster, of de praktijkhoudster doorgeven. Wij streven naar een correcte oplossing. Tevens is GeriaFit aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van het KNVP.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen en het contact zo prettig en transparant mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over uw behandeling, uw therapeut of de praktijk. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat u hier niet mee blijft lopen. Uw klacht kenbaar en bespreekbaar maken is belangrijk voor uzelf, maar ook voor ons als praktijk en therapeuten, zodat wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Wat u kunt doen is het gesprek aangaan met uw fysiotherapeut of contact op nemen met onze praktijk. Wij begrijpen dat dit moeilijk kan zijn, echter wanneer wij niet weten waar u mee zit, kunnen we ook niet aan verbetering werken.
Wanneer het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert kan u terecht bij de Geschillencommisie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.