Samenwerking

Partners in zorg

Logo NAH fysionetNAH Fysionet
Het NAH Fysionet is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Niet Aangeboren Hersenletsel in West-Brabant. Het hoofddoel van het netwerk is de fysiotherapeutische zorg voor NAH-patienten in de eerste lijn optimaal te maken.
Bezoek website

parkinsonnetParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Regelmatig worden speciale scholingen verzorgt om kennis up to date te houden.
Bezoek website

amphia longgeneeskundeStroke Service Breda e.o.
Stroke Service Breda e.o. is een netwerk wat gericht is op verbetering van de zorg voor patiënten na een CVA, ofwel beroerte. Het is lid van het landelijk kennisnetwerk CVA.
Bezoek website

Reumanetwerk Breda
Het Reumanetwerk is een samenwerkingsverband van de reumapatiëntenvereniging Breda, fysio- en oefentherapeuten in de regio Breda, afdeling reumatologie en fysiotherapie van Amphia, het revalidatiecentrum en zorgverzekeraars die oefentherapie van het Reumanetwerk vergoeden.
De fysiotherapeuten binnen het Reumanetwerk Breda behandelen volgens gezamenlijk afgesproken behandelmethodes en oefenprogramma’s.
Bezoek website

revantRevalidatiecentrum Revant
Revant is ontstaan uit een fusie tussen Revalidatiecentrum Breda en Revalidatiegeneeskunde Zeeland. Zij bieden specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie voor kinderen én volwassenen in de regio West- Brabant en Zeeland.
Bezoek website

logo-netwerk-artritisArtritis Zorgnet Sint Maartenskliniek
ArtritisZorgnet is een netwerk voor zorgverleners die deskundig zijn in de zorg voor reumatoïde artritis. Zorgverleners die bij het netwerk zijn aangesloten, hebben specifieke deskundigheid ten aanzien van RA. Ook hebben ze afgesproken zich te houden aan de kwaliteitscriteria van het ArtritisZorgnet.
Bezoek website

artrosezorgnet190Artrose Zorgnet Sint Maartenskliniek
ArtroseZorgnet is een netwerk voor zorgverleners die deskundig zijn in de zorg voor artrose. ArtroseZorgnet stimuleert het uitwisselen van informatie en kennis, waardoor de samenwerking tussen patiënten en diverse professionals wordt bevorderd.
Bezoek website

logo_fibrozorgnetFibro Zorgnet Sint Maartenskliniek
Fibro Zorgnet stimuleert het uitwisselen van informatie en kennis, waardoor de samenwerking tussen mensen met fibromyalgie en diverse professionals wordt bevorderd. Op de website vindt u informatie over fibromyalgie en bewezen behandelingsmogelijkheden van fibromyalgie.
Bezoek website

het-koninklijk-nederlands-genootschap-voor-fysiotherapieKNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Zij behartigen belangen, garanderen kwaliteit, bevorderen deskundigheid en bieden service aan hun leden.
Bezoek website

defysiotherapeut_nvfgNVFG
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, is een door het KNGF erkende specialistenvereniging, met als doel de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen.
Bezoek website

SWO Drimmelen (Stichting Welzijn en Ondersteuning)
Vanaf 1998 werkt SWO aan het welzijn van inwoners uit de gemeente Drimmelen.  SWO werkt hierin samen met verschillende organisaties die ook in de gemeente actief zijn. GeriaFit werkt samen met het SWO bij sociale projecten zoals Samen is Leuker, het Mantelzorgers Steunpunt en de Vrijwilligersacademie.
Bezoek website

Dorpsgericht werken
Dorpsgericht werken is een platform de gemeente, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties. Het zorgt voor samenwerking bij het bereiken en ondersteunen van de kwetsbare doelgroepen.
Bezoek website