geriafit

Netwerken

Wij zijn lid van of werken samen met:

Logo NAH fysionet

NAH Fysionet
Het NAH Fysionet is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Niet Aangeboren Hersenletsel in West-Brabant. Het hoofddoel van het netwerk is de fysiotherapeutische zorg voor NAH-patienten in de eerste lijn optimaal te maken.
Bezoek website

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.
Bezoek website

Chronisch ZorgNet
Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.
Bezoek website

amphia longgeneeskunde
Stroke Service Breda e.o.
Stroke Service Breda e.o. is een netwerk wat gericht is op verbetering van de zorg voor patiënten na een CVA, ofwel beroerte. Het is lid van het landelijk kennisnetwerk CVA.
Bezoek website

amphia longgeneeskunde

MS- centrum Breda
MS-centrum Breda is een netwerk wat gericht is op verbetering van de zorg voor patiënten met Multipele Sclerose (MS).
Bezoek website

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Eye Opener bijeenkomsten
Eye opener is een methode waarbij verschillende zorgverleners én  ervaringsdeskundigen met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) structureel bij elkaar komen om voorbeelden vanuit de praktijk met elkaar te bespreken. Om zo samen de zorg aan mensen met NAH te verbeteren.
Bezoek website

revant

Revalidatiecentrum Revant
Revant biedt specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie voor kinderen én volwassenen in de regio West- Brabant en Zeeland.
Bezoek website

COPD-netwerk West Brabant
COPD-netwerk Breda is een netwerk wat gericht is op verbetering van de zorg voor patiënten met chronische obstructieve longaandoeningen.

Geriatrie netwerk Zuid-West Nederland
Het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland is een netwerk bestaande uit geregistreerde geriatriefysiotherapeuten werkzaam in Zuidwest-Nederland.  Het netwerk wil door haar ondersteuning een regionaal platform zijn om hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie te initiëren, onderhouden en verder te ontwikkelen.
Bezoek website

Breinlijn 
Breinlijn is van het Netwerk Hersenletsel West Brabant, een groep professionals en vrijwilligers, die betere zorg voor mensen met hersenletsel nastreeft. Vanuit verschillende werkgroepen worden de belangen van alle betrokkenen bij hersenletsel vertaald naar oplossingen die bijdragen aan betere zorg.
Bezoek website

Duizeligheidsnet
Duizeligheidsnet is een onderdeel van Kenniscentrum Duizeligheid. Hierbij is het doel een netwerk te creëren waarbij professionals werkzaam op het gebied van duizeligheid elkaar kunnen vinden.
Bezoek website

Zorroo GGZ
Zorg op maat voor mensen met psychische en sociale klachten  Via een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen.
Bezoek de website.

het-koninklijk-nederlands-genootschap-voor-fysiotherapie

KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Zij behartigen belangen, garanderen kwaliteit, bevorderen deskundigheid en bieden service aan hun leden.
Bezoek website


NVFG
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) is een door het KNGF erkende specialistenvereniging met als doel de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor ouderen.
Bezoek website


VHVL
De Vereniging voor Hart-, Vaat- en Long(HVL) fysiotherapie is dé erkende vereniging voor alle gespecialiseerde fysiotherapeuten die werkzaam zijn in en interesse hebben voor het domein van de HVL-fysiotherapie.
Bezoek website


MDO de Ligne

In gezondheidscentrum het Vierendeel wordt eens in de 3 maanden een mulitdisciplinair overleg (MDO) gehouden met
meerdere zorgverleners uit de omgeving. Door deze overleggen wordt de samenwerking tussen de verschillende disciplines versterkt.

SWO Drimmelen (Stichting Welzijn en Ondersteuning)
Vanaf 1998 werkt SWO aan het welzijn van inwoners uit de gemeente Drimmelen.  SWO werkt hierin samen met verschillende organisaties die ook in de gemeente actief zijn. GeriaFit werkt samen met het SWO bij sociale projecten zoals Samen is Leuker, het Mantelzorgers Steunpunt en de Vrijwilligersacademie.
Bezoek website

Dorpsgericht werken
Dorpsgericht werken is een platform de gemeente, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties. De overleggen die vanuit het platform worden georganiseerd zorgen voor een goede samenwerking bij het bereiken en ondersteunen van de kwetsbare doelgroepen.
Bezoek website