• 12 DEC 18

    GeriaFit doet mee aan COPD onderzoek

    Geriafit doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

    Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige fysiotherapeutische revalidatie qua aantal zittingen in te korten tot 70 zittingen in het eerste jaar voor de groep met meest ernstige vorm van chronische bronchitis en longemfyseem (COPD GOLD stadium III en IV). In het het tweede jaar zal het naar een nog lager aantal zittingen worden gereduceert.

    Hoewel de effectiviteit van fysiotherapeutische revalidatie voor patiënten met COPD reeds uitgebreid is aangetoond in verschillende wetenschappelijke onderzoeken ten aanzien van benauwdheid, medicatiegebruik, reductie van hospitalisaties en kwaliteit van leven, loopt door dit besluit van reductie van het aantal zittingen fysiotherapeutische revalidatie de langdurige revalidatie momenteel in gevaar.

    Onze praktijk doet mee aan de multicenter studie van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap bij patiënten met ernstig COPD. Het onderzoek omvat een cohort van meer dan 700 patiënten vanuit 37 praktijken in Nederland.  Het doel is het onderzoeken van incidentie longaanvallen, medicatiegebruik en ziekenhuisopnamen bij het reduceren van de revalidatiefrequentie per week.