• 27 FEB 19

    Even voorstellen..

    Mijn naam is Michelle Backx. Sinds februari werk ik bij GeriaFit, deels om patiënten van Marjet op te vangen tijdens haar zwangerschapsverlof en deels om mijn eigen patiëntenagenda op te bouwen.

    Ik heb in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met veel verschillende patiënten en ziektebeelden in diverse settings. Daardoor ben ik erachter gekomen dat mijn interesse voornamelijk ligt bij de neurologische patiënt. In de toekomst wil ik graag mijn kennis verbreden middels het volgen van opleidingen en cursussen. Ik werk op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag bij GeriaFit. Daarnaast  verzorg ik in Breda volleybal lessen voor hart- en vaatpatiënten die na hun revalidatie aangepast willen sporten.

    Tot ziens in de praktijk!