• 11 MEI 21

  Dag van de beroerte

  Dag van de beroerte

  Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel.

  Hersenletsel verandert mensen, bijna niemand wordt weer precies zoals hij of zij was. Hersenletsel zet levens van getroffenen en hun naasten op hun kop.

  De vereniging voor hersenletsel zet zich onder andere in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging, informatiebijeenkomsten, leveren van hulpmiddelen, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling en organiseren verschillende projecten.

   

  Bij GeriaFit/Centrum voor Vitaliteit behandelen wij mensen met:

  • CVA (hersenbloeding/infarct)
  • Ziekte van Parkinson
  • Dementie
  • MS

  Voor meer informatie kunt u gaan naar: https://www.geriafit.nl/specialisaties/fysiotherapie-bij-neurologische-aandoeningen/ of www.hersenletsel.nl