• 27 AUG 17

  Beweegadvies Gezondheidsraad

  ‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’

  In Nederland bestaan er 3 normen voor bewegen; de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm & de Combinorm.  Afgelopen week  heeft de Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad een nieuwe richtlijn uitgebracht. Dit was op verzoek van de minister van Volksgezonddheid Welzijn en Sport. De commissie heeft de oude, al bestaande normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen geëvalueerd en samengebracht in één nieuwe richtlijn.

  In het nieuwe beweegadvies worden wederom de gunstige effecten van bewegen op gezondheid benadrukt. Bewegen is gezond voor iedere leeftijdsgroep, het gaat hier om activiteiten gericht op uithoudingsvermogen maar ook om activiteiten gericht op spierversterking.
  Uit onderzoek blijkt dat het positieve effect van beweging samenhangt met de hoeveelheid bewegen. Er geldt dus: bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  De gezondheidsraad adviseert minimaal 150 minuten per week matig- of zwaar intensieve inspanning, verdeeld over diverse dagen. Tevens wordt er geadviseerd minimaal 2x per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Voor ouderen is dit inclusief balansoefeningen.

  Maar wat zijn nou die positieve effecten?
  Bij volwassenen en ouderen vermindert de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Veel bewegen hangt ook samen met een verminderd risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Specifiek bij ouderen vermindert het de kans op botbreuken en verbeterd het de spierkracht en de loopsnelheid.

  Naast het benadrukken van de positieve effecten van bewegen op gezondheid, wordt er in het beweegadvies ook een opmerking gemaakt over te weinig beweging. Veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart-en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Echter, het verband wordt minder sterk naarmate mensen ook meer bewegen.

  Bewegen we dan niet al genoeg?
  Inmiddels weet bijna iedereen wel dat beweging goed is voor de gezondheid. Toch blijkt uit onderzoek van het RIVM dat het merendeel van de bevolking de nieuwe richtlijnwaarden niet haalt. Er wordt geschat dat zo’n 45% van de bevolking aan de nieuwe richtlijn voldoet.
  De redenen waarom men niet genoeg beweegt verschilt per leeftijdscategorie. Bij ouderen kan bijvoorbeeld ziekte of verminderde mobiliteit een rol spelen.

  Heeft u moeite met het behalen van de beweegnorm uit de nieuwe richtlijn? Een van onze fysiotherapeuten kan u helpen om meer  en op de juiste manier te gaan bewegen!