Geriafit locatie Made

Behandeling

Intake

Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheid vindt tijdens de eerste behandeling een intake plaats. In dit gesprek staat uw hulpvraag centraal. Daarna observeren wij u tijdens beweging. Wij onderzoeken waar de beperkingen uit voortkomen en hoe wij u verder kunnen helpen. Als wij u niet kunnen helpen, zoeken we samen met u naar een andere oplossing. Het eerste consult kan bij u thuis of bij ons op de praktijk plaatsvinden.

 

Directe toegankelijkheid

Tegenwoordig is fysiotherapie in Nederland direct toegankelijk. U heeft in principe dus geen verwijzing meer nodig van een huisarts of specialist, u kunt gelijk een afspraak maken voor een behandeling. Echter, indien u een chronische indicatie heeft of aan huis behandeld wilt worden is een verwijzing nog wel nodig.
Ook als u bent verwezen door een arts, bent u te allen tijde vrij om te kiezen met welke praktijk u in zee gaat. Ook bent u vrij om van praktijk te veranderen als u denkt dat u beter geholpen kan worden. De zorgverzekeraar en de overheid gunnen u deze vrijheid.

 

Behandeling

Uw herstelwensen met betrekking tot uw lichamelijke klachten, sociale- of werkactiviteiten en participatie in de maatschappij, vormen de basis van de behandeldoelen. Door onze expertise weten wij het maximale uit uw mogelijkheden te halen. Het is altijd maatwerk. Wij stemmen onze keuze van behandelmiddelen zo goed mogelijk af met uw verwachtingen. Behandeling kan dus bestaan uit massage, manuele therapie of manoeuvres, oefeningen voor thuis en/of in de praktijk oefenzaal. Wij bieden u ook voorlichting, coaching en begeleiding bij de omgang met uw klachten en beperkingen. Naarmate u meer inzicht in uw situatie en mogelijkheden krijgt, wordt u zelfredzamer. Dit bevordert uw gezondheid. Het doel is dat u zich gezonder en fitter gaat voelen, daar werken we samen aan. Klik hier voor meer informatie over onze verschillende specialisaties.

 

Evaluatie

Om het resultaat van de behandeling voor u en voor ons meetbaar te maken, werken wij met wetenschappelijk erkende meetinstrumenten. Dit kan een vragenlijst zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een bewegingstest zijn die uw kracht, balans of lopen meet. Om uw vooruitgang te evalueren worden de uitslagen met eerder afgenomen metingen vergeleken. Zo wordt de doelmatigheid van de fysiotherapie voor u en ons inzichtelijker.

 

Multidisciplinaire zorg

Mensen met een chronische ziekte staan vaak met meerdere hulpverleners in contact, zoals een fysiotherapeut, de wijkzuster en thuiszorg, de POH (praktijkondersteuner of verpleegkundige), de ergotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker. Indien er bij uw situatie meerdere hulpverleners betrokken zijn, dan werken wij graag met hen samen om de interventies op elkaar af te stemmen. Uiteraard gebeurt dit altijd pas na uw toestemming. In de gemeente Drimmelen is ons netwerk met andere hulpverleners groot en kwalitatief sterk. De communicatielijnen zijn hierdoor zeer kort. Klik hier voor meer informatie over  al onze samenwerkingen.